نمایش بر اساس 
آیین نامه منع بکارگیری فرزندان بازنشستگان
سه شنبه 14 مهر 1394
دانلود فایل پیوست

آخرين تاريخ بازديد : شنبه 2 بهمن 1395
تعداد بازديد : 4865
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :