نمایش بر اساس 
افزایش حق فنی شاغلین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
شنبه 2 آبان 1394
دانلود فایل پیوست

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 8 اسفند 1395
تعداد بازديد : 4060
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :