نمایش بر اساس 
 درخواست تسهیلات قرض الحسنه دانشجویان - میان مدت
مدارک : ارائه یک فقره چک به میزان 60 درصد کل شهریه برای کلیه رشته ها و مقطه دکتری به میزان 50 درصد کل شهریه با اقساط 12 ماهه تعهد حسابداری از کارمند رسمی و حکم حقوقی از ضامن
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 فرم درخواست وام کوتاه مدت
مدارک : ارائه یک فقره چک به میزان 60 درصد کل شهریه برای کلیه رشته ها و مقطع دکتری به میزان 50 درصد کل شهریه با اقساط 4 ماهه
شنبه 31 مرداد 1394
دانلود فایل پیوست
 افزایش حق فنی شاغلین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
شنبه 2 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 برقراری حق تخصص کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه
شنبه 2 آبان 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه منع بکارگیری فرزندان بازنشستگان
سه شنبه 14 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه افزایش حقوق سال94
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه استخدام منسوبین
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه افزایش مبنای محاسبه اضافه کار
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه ایاب و ذهاب کارکنان قراداد کار معین
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه بازخرید مرخصی
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه پاس شیر
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه تامین غذای نیروهای حفاظت فیزیکی
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه تبدیل وضعیت کارکنان ازقرارداد کار معین به رسمی آزمایشی
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه تخفیف شهریه کارکنان94
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه تخفیف شهریه94
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه ترک خدمت بیش از 2 ماه
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه تغییر درصد کارایی
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه تقدیر از بازنشستگان
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه جدول امتیاز ایثارگران
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه حداکثرمرخصی قابل ذخیره
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه حق ماموریت ورزشی
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه سقف اضافه کاری -بند5
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه سقف مرخصی قابل ذخیره
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه سقف میزان مرخصی استعلاجی با حقوق
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه فوق العاده کارایی ماده 102
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه قرارداد کار معین
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه کمک هزینه ازدواج کارکنان و فرزندان93
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه کمک هزینه خانوار93
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه کمک هزینه درمان بیماریهای خاص
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه کمک هزینه زایمان
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه کمک هزینه عائله مندی ویژه همکاران خانم متکفل فرزند
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه کمک هزینه کفن و دفن
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه کمک هزینه مهد کودک
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه مجوزسقف اضافه کاری
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه مرخصی ازدواج و فوت بستگان
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه مرخصی بدون حقوق
يکشنبه 5 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه ممنوعیت پرداخت اضافه کاری بیش از سقف
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه ممنوعیت اضافه کاری مقطوع
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه مهلت اعتراض کارمند به آراءکمیته انضباطی
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه میزان مرخصی قابل ذخیره سالانه قرارداد کار معین
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه وقت نماز
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 بخشنامه ماموریت
يکشنبه 8 شهريور 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه استخدامی کارکنان
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه ایاب و ذهاب
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه بیمه مازاد درمان سال94
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه حضور و غیاب
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه دادرسی کارکنان
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه ماموریت برون شهری
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه مدت استراحت دوران بارداری و زایمان
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
 آیین نامه مربوط به جانبازان
شنبه 4 مهر 1394
دانلود فایل پیوست
1 2
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :