نوع خبر 
 
 
استخر دانشگاه

متن خبر تصویری 3

پنجشنبه 1 مرداد 1394  16:57

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 8 اسفند 1395  7:10:39
تعداد بازديد از اين خبر : 16863
کدخبر : 37
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :