نوع خبر 
 
 
گلخانه دانشگاه
پنجشنبه 1 مرداد 1394  14:19

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 29 دى 1395  14:50:37
تعداد بازديد از اين خبر : 16216
کدخبر : 57
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :