نوع خبر 
 
 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
پنجشنبه 1 مرداد 1394  14:19

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 8 اسفند 1395  7:20:35
تعداد بازديد از اين خبر : 20338
کدخبر : 59
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :