نوع خبر 
 
 
دانشکده علوم
پنجشنبه 1 مرداد 1394  12:49

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 8 اسفند 1395  7:5:8
تعداد بازديد از اين خبر : 18249
کدخبر : 60
نشانی:کرمان بلوار امام علی (ع) -دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان
کد پستی دانشگاه: ۷۶۳۵۱۳۱۱۶۷
تلفن دانشگاه : ۵۰−۳۳۲۱۰۰۴۳−۰۳۴
نمابردانشگاه: ۳۳۲۱۰۰۵۱−۰۳۴
انتخاب وب سایت :