معاونت اداری و مالی

صندوق رفاه دانشجویان

اطلاعیه صندوق رفاه دانشجویان در خصوص ثبت نام وام های نیمسال دوم95-94

دانشجویان متقاضی وام های دانشجویی از صندوق رفاه جهت ثبت نام در نیمسال دوم تحصیلی 95-94 جهت دریافت و تکمیل مدارک وام از تاریخ 94/9/15 به صندوق رفاه دانشجویان مراجعه نمایند. با توجه به محدودیت بودجه وام اولویت با دانشجویانی می باشد که زودتر مراجعه فرمایند. صندوق رفاه دانشجویان

ادامه مطلب

اطلاعیه در خصوص وام بلند مدت شهریه آموزش عالی ( وزارت علوم )

مسئول صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه با اعلام اینکه سقف اعتبار وام وزارت علوم دانشگاه تکمیل شده است از پایان ثبت نام جهت دریافت وام وزارت علوم (وام بلند مدت شهریه آموزش عالی ) جهت نیمسال جاری خبر داد.

ادامه مطلب