معاونت اداری و مالی

صفحات مرتبط

  • - پرسنل اداره رفاه، بیمه و تسهیلات کارکنان و اعضای هیات علمی

پرسنل اداره رفاه، بیمه و تسهیلات کارکنان و اعضای هیات علمی

رضا شفیعی

کارشناس امور رفاهی: کارشناسی مدیریت صنعتی

تلفن تماس:  31311536

 

 

 

فاطمه سادات نوابی

کارشناس امور اداری: کارشناس مدیریت

تلفن تماس: 31321536