معاونت اداری و مالی

صفحات مرتبط

شرح وظایف

اداره امور شهریه یکی از ادارات مالی مرتبط با دانشجویان بوده و از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. اداره امور شهریه در واقع به نوعی اداره درآمد دانشگاه هم تلقی می شود و شاهرگ حیاتی دانشگاه نیز می باشد. وظایف امور شهریه به شرح ذیل می باشد:

1- وصول درآمد شهریه

2- پاسخگویی مناسب به دانشجویان و ارائه انواع گواهی های مرتبط با شهریه

3- ثبت واریزی های دانشجویان

4- ثبت شهریه دانشجویان در دفاتر حسابداری

5- بررسی و به روز کردن شهریه های دانشجویان مطابق آخرین بخشنامه های ارسالی از سوی سازمان مرکزی

6- هماهنگی با سازمانهای عهده دار شهریه دانشجویان از قبیل بنیاد شهید، بهزیستی و ...

7- ارائه انواع گزارشات مالی به مدیران واحد

8- پیگیری وصول شهریه و بدهی های معوق دانشجویان