معاونت اداری و مالی

آیین نامه‌ها و فرم‌ها

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۴ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
درخواست تسهیلات قرض الحسنه دانشجویان - میان مدتصندوق رفاه دانشجویان
فرم درخواست وام کوتاه مدتصندوق رفاه دانشجویان
درخواست وام وزارت علومصندوق رفاه دانشجویان
بخشنامه ماموریتکارگزینی کارکنان
آیین نامه ادامه تحصیل کارکنان-94کارگزینی کارکنان
آیین نامه ممنوعیت استخدام نیرو در دانشگاه ازاد اسلامیکارگزینی کارکنان
آیین نامه مرخصی هاکارگزینی کارکنان
آیین نامه مربوط به جانبازانکارگزینی کارکنان
آیین نامه مدت استراحت دوران بارداری و زایمانکارگزینی کارکنان
آیین نامه ماموریت برون شهریکارگزینی کارکنان
آیین نامه دادرسی کارکنانکارگزینی کارکنان
آیین نامه حضور و غیابکارگزینی کارکنان
آیین نامه بیمه مازاد درمان سال94کارگزینی کارکنان
آیین نامه ایاب و ذهابکارگزینی کارکنان
آیین نامه افزایش حقوق سال94کارگزینی کارکنان
آیین نامه استخدامی کارکنانکارگزینی کارکنان
آیین نامه وقت نمازکارگزینی کارکنان
آیین نامه میزان مرخصی قابل ذخیره سالانه قرارداد کار معینکارگزینی کارکنان
آیین نامه مهلت اعتراض کارمند به آراءکمیته انضباطیکارگزینی کارکنان
آیین نامه ممنوعیت پرداخت اضافه کاری بیش از سقفکارگزینی کارکنان